ОСВІТА

· Спеціальність теплогазопостачання і вентиляція / диплом магістра будівництва НР№25742134

·  Аспірантура за спеціальністю 05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання / кандидат технічних наук / диплом ДК №019169 


ДОСВІД РОБОТИ

·  ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

· Доцент кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання

· Секретар атестаційної комісії та викладач професійної атестації осіб, які мають намір проводити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем ДВНЗ ПДАБА

· Головний інженер проекту (ГІП) ППФ «МІЛ». Номер кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника (ГІП) АР № 007244, реєстраційний № 6385

· Атестований енергоаудитор з обстеження інженерних систем. Номер кваліфікаційного атестату № ІС 00017

·  Атестований аудитор енергетичної ефективності систем. Номер кваліфікаційного атестату № ПНТУ-ЕА00035


ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

· Досвід роботи в сфері проектування систем вентиляції, опалення та газопостачання будівель

· Організація та керівництво науковими проектами магістрів

· Участь з науковими та професійними доповідями на науково- практичних конференціях, вебінарах


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРОЄКТИ)

· Проєкти GIZ: участь і навчання у секторі енергоефективності в німецьких та австрійських закладах освіти: «Термографічний аналіз будівель» у м. Фельдафінг, Німеччина, 2019 20р.;

· Участь в міжнародному проєкті PRECEPT European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 958284

· Участь в міжнародному проєкті ERASMUS-EDU-2022-CBHE (Capacity building in the field of higher education)

Марина Ляховецька-Токарєва

PR-менеджер Енерго-інноваційного хабу


Кандидат технічних наук, доцент кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання