ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ПРОВАДИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

Активно працює атестаційна комісія з підготовки енергоаудиторів. За курсом "Сертифікація енергетичної ефективності будівель" видано 33 атестатів. За курсом "Обстеження інженерних систем будівель" видано 12 атестатів. Більш детальну інформацію щодо проведення навчання на курсах можна знайти за посиланням http://pgasa.dp.ua/profesijna-atestatsiya.

Освітня програма: "Енергоаудит та енергоефективність в будівництві"

Проводимо підготовку магістрів за освітньо-науковою та освітньо- професійною програмами “Енергоаудит та енергоефективність в будівництві” (Спеціальність: 192. Будівництво та цивільна інженерія)

Лекційне навчання базується на викладанні теоретичного курсу, що розроблено провідними фахівцями в сфері енергетичної ефективності Німеччини, Австрії, Швейцарії та України. Навчальні матеріали – унікальні і надані Енерго-інноваційному Хабу ПДАБА в рамках проекту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) за дорученням Уряду Німеччини. Викладання курсу розглядається як пілотний проект GIZ, який запроваджується лише у двох вищих навчальних закладах України.

Практичне навчання проводиться на базі обладнаної лабораторії з енергоаудиту та енергосертифікації Енерго-інноваційному Хабу. Ви отримаєте можливість ознайомитись та працювати з сучасним обладнанням та матеріалами, що надано в рамках проекту. Більш детальну інформацію про обладнання і партнерів проекту отримайте із 3-D туру Енерго-інноваційному Хабу

Впровадження дисциплін європейського рівня

Згідно зі стратегією розвитку діяльність Хабу базується на освіті, практиці, науці та соціальній діяльності. Кінцева мета – трансформація в Зелений Університет. Маємо можливість надавати освітні послуги згідно сучасних європейських стандартів.

Постійно впроваджуємо нові, сучасні дисципліни в освітній процес. Ми одні з перших, хто запровадив навчання за пілотною дисципліною GIZ «Контроль якості у будівництві енергоефективних будівель» для магістрів спеціальностей 191. «Архітектура та містобудування» та 192. «Будівництво та цивільна інженерія».

Робота Хабу з бізнес-партнерами

Активна робота Хабу ведеться з бізнес-партнерами. На сьогодні вже офіційно підписано більше 20 Меморандумів про співпрацю.

Основнми вендерами є: ТМ «БУДМАЙСТЕР», ТМ «ANSERGLOB», ТМ «КНАУФ ІНСУЛЕЙШН», Проєкт «OptimaHouse», Компанія ЮДК, Компанія ПБМП «Будівельник-П», EGT «ENERGY GLASS TECHNOLOGIES», Компанія ГЕРЦ, Компанія REHAU, Компанія «MAPEI», Компанія «ENERGO solar», Компанія ВЕНТОКС, Компанія HENKEL, Компанія VEKO, Компанія CAPAROL Україна, Компанія BAUMINT, ТОВ «ТЕРМОКОНТРОЛЬ-УКРАЇНА», Громадська спілка «АЛЬЯНС АКТИВНОГО БУДИНКУ УКРАЇНИ» та ін.

Атестаційна комісія з підготовки енергоаудиторів

Проводимо професійну підготовку (перепідготовку) та атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Наказом ректора ДВНЗ ПДАБА № 446 від 13 грудня 2018 року створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, та затверджений її персональний склад.

Співпраця з Фондом Енергоефективності

Триває активна співпраця з Фондом Енергоефективності за курсом «Підготовка енергоаудиторів для роботи з фондом енергоефективності", використовуючи новітні мате-ріали, отримані в рамках роботи в проекті

Освітньо-соціальна діяльність

  • Розробка тренінгів та проведення навчання у сфері енергоефективного будівництва

  • Підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергоефективного будівництва

  • Розповсюдження знань про ЕЕ широким масам населення

  • Підвищення кваліфікації стосовно енергоефективності для інституцій влади та бізнесу

  • Організація та проведення науково-практичних конференцій, форумів, майстер-класів, вебінарів

  •  ДніпроХаб -це платформа для навчальних та просвітницьких заходів в сфері енергоефективності