ОСВІТА

 ·  Дніпропетровський державний університет, м. Дніпропетровськ  спеціальність: фізика / диплом КВ №679576

· ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", м. Київ. Аспірантура за спеціальністю   05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди  /кандидат технічних наук / диплом ДК №010121 


ДОСВІД РОБОТИ

· ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

 · Науковий співробітник лабораторії експериментальних наукових досліджень

· Директор Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві

·  Доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

·  Голова атестаційної комісії для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

· Атестований енергоаудитор з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель (кваліфікаційний атестат ЕЕ 00029)

· Атестований енергоаудитор з обстеження інженерних систем. Номер кваліфікаційного атестату № ІС 00015

· Сертифікований фахівець по роботі з вимірювальним обладнанням Retrotec

· Дійсний член Академії будівництва України (посвідчення №2381 від 29 березня 2012 року) 


ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

· Досвід роботи в сфері енергетичної ефективності будівель, у тому числі енергетичній сертифікації будівель

· Організація та керівництво науковими, освітніми проектами

· Досвід надавання освітніх послуг, а саме професійно-технічної підготовки (підвищення кваліфікації) з робітничих (будівельних) професій за скороченим терміном

· Досвід проведення енергетичного аудиту та моніторингу параметрів мікроклімату приміщень

·  Організація та керівництво науково-практичними конференціями


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРОЄКТИ)

· Проєкти GIZ: участь і навчання у секторі енергоефективності в австрійських закладах освіти: експертно-інформаційна поїздка «Кваліфікаційна та професійна-технічна освіта у секторі енергоефективності» (Австрія), 2020; «Термографічний аналіз будівель» у м. Фельдафінг, Німеччина, 2020 р.;

· Участь в міжнародному проєкті ERASMUS-EDU-2022-CBHE (Capacity building in the field of higher education)

Олена Коваль       Менеджер Енерго-інноваційного хабу

Кандитат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, член-кореспондент Академії будівництва України