ОСВІТА

 ·  ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" - Спеціальність промислове та цивільне будівництво / диплом магістра будівництва (з відзнакою) НР№14208661 - Спеціальність облік і аудит / диплом спеціаліста економіста НР№14317734 ·  Аспірантура за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва / кандидат технічних наук / диплом ДК №023928 


ДОСВІД РОБОТИ

·  ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій

·  Гарант освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві»

·  Заступник голови атестаційної комісії для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

·  Сертифікований інженер-проектувальник в частині економії енергії (сертифікат АР 011609) ·  Атестований енергоаудитор з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель (кваліфікаційний атестат ЕЕ 00028)

· Атестований енергоаудитор з обстеження інженерних систем. Номер кваліфікаційного атестату № ІС 00014

·  Сертифікований фахівець по роботі з вимірювальним обладнанням Retrotec ·  Дійсний член Академії будівництва України (посвідчення №2573 від 26 вересня 2013 року)

·  Офіційний регіональний представник у Дніпропетровській області, що входить до складу робочої групи по розробці та впровадженню програми зниження споживання енергетичних ресурсів навчальними закладами Міністерства освіти і науки України з 2015 по 2020 р.

·  Дійсний член ПК 4 «Енергетична паспортизація будівель» ТК 302 “Енергоефективність будівель і споруд” створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 78 «Про створення технічного комітету стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд»»

·  Член Робочої групи з розроблення проекту Професійного стандарту енергетичного аудитора будівель за Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25 жовтня 2022 року № 193


ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

·  Досвід роботи в сфері енергетичної ефективності будівель, у тому числі енергетичній сертифікації будівель

· Проведення експертизи та діагностики технічного стану будівель і спроруд; оцінка технічної можливості проведення реконструкції (капітального ремонту, термореновації, перепланування, відбудови)

·  Досвід проведення енергетичного аудиту, проектування будівельних конструкцій, у т.ч. проектів термореновації та енергоефективності та нових енергоефективних будівель ·      Організація та керівництво науково-практичними конференціями

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРОЄКТИ)

·      Проєкти GIZ: участь і навчання у секторі енергоефективності в німецьких та австрійських закладах освіти: експертно-інформаційна поїздка «Кваліфікаційна та професійно-технічна освіта у секторі енергоефективності» (Німеччина), 2019; «Термографічний аналіз будівель» у м. Фельдафінг, Німеччина, 2019 р.; експертно-інформаційна поїздка «Кваліфікаційна та професійна-технічна освіта у секторі енергоефективності» (Австрія), 2020

·  Участь в міжнародному проєкті PRECEPT European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 958284

·  Участь в міжнародному проєкті ERASMUS-EDU-2022-CBHE (Capacity building in the field of higher education)

Євген Юрченко Керівник Енерго-інноваційного хабу

Кандитат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, член-кореспондент Академії будівництва України